ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר – Ah Freilichen Purim!

1

purim