Hadlokas Neiros, Erev Shabbos Parshas Ki Seitzei 5775

1

Click here for other cities.

hadlokas neiros ki seitzei