Photos: Hachnosas Sefer Torah Dedicated by Rav Tuvia Leibowitz to Rav Yitzchok Scheiner, Rosh Yeshivas Kamenitz in Yerushalayim (JDN)

0

rav yitzchok scheiner (2) rav yitzchok scheiner (3) rav yitzchok scheiner (4) rav yitzchok scheiner (5)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY