Photos: Levayah of the Veitzener Rov, Rav Yosef Moshe Meisels zt”l

0

veitzener-levaya

{Matzav.com}

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY