באר הפרשה שופטים

1

[1606]באר_הפרשה_שופטים

1 COMMENT

  1. שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אשר ד’ אלקיך נותן לך: ידועים דברי השל”ה הק’ על “בכל שעריך” שהכונה על שערי הגוף ועינים אזנים פה וכו’, שע”ז אומר הפסוק שופטים ושוטרים תתן לך, לשפוט ולדון בעצמו מה שעובר דרך שערים אלו

    וע”ז נותנת התורה עצה לאדם האיך יוכל להתחזק בענין זה לשמור החושים ושערי הגוף, “בכל שעריך אשר ד”א נותן לך” שיתבונן אדם שכל החושים וכוחות הגוף שיש לו הכל הוא מה ש”ד’ אלקיך נותן לך”, הכל ניתן לאדם מהשי”ת, איזה פנים יש לזה שאדם יקח חושים וכוחות אלו, שהם מתנות יקרות שנתן לו השי”ת שבלעדם אין האדם שוה כלום, וכוחות אלו ינצל ח”ו לרעה

    כשאדם מתבונן בזה הרי ממילא ודאי יזהר וישמור על כל שערי גופו שנותן לו ד’ שלא ייעשה בהם דבר שלא כרצונו ית’ וישתמש בכל המתנות שנתן לו ד’ לעשות מצוותיו ולקיים רצונו

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here