דברי התעוררות נוקבים לנוכח המצב – מהרה”ק מצאנז קלויזענבורג זי”ע

0
>>Follow Matzav On Whatsapp!<<

[COMMUNICATED]

#44

                        דברי התעוררות נוקבים לנוכח המצב

מה חובתו של כל איש ישראל בעת הזאת

מהרה”ק מצאנז קלויזענבורג זי”ע

מתוך שיעור חורש”י פרשת בהעלותך תשמ”ב

צו זעהן קליקט דא

צו הערן דורכ’ן טעלפאון

רופט: 718.689.1363

ארה”ק: 072398256