Photos: Seudah and Mitzvah Tantz at the Wedding of the Belzer Rebbe’s Granddaughter (JDN)

3
>>Follow Matzav On Whatsapp!<<

3 COMMENTS

 1. למה אכפת להם שעושים עצרת נגד גיוס???
  מה הפלג כבר ניצח?
  למה אכפת להם שעושים עצרת נגד גיוס הצבא, ובעד חיזוק עולם התורה???

  התשובה היא:
  שהם = גדולי המועצת ביחד עם ח”כ, שולחים אלפי בחורים לשמד. גזירת הגיוס בועטת ונושכת , וגם שינו את מסורת הדורות, ולא רוצים שקלונם יושמע ברבים. וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן.

  אבל גדולי התורה של אמריקה לא מפחדים לזעוק את האמת ושלחו להם את המכתב!!! ולא היה מה לענות להם. למעשה זה ממש בושה שגדולי המועצת מחזקים גזירת הגיוס עבור כסף ועוד כסף. אבל יש קהילות חשובות שמצטרפים היום ברה”ב להפגנה אדירה וזה מספיק להכניע את הסטרא אחרא..

  עכשיו בס”ד הזדמנות חדשה של תחילת מהפכה!!!! למרות עשרות מליוני השקלים המושקעים בקמפיין האגרסיבי להשתיק כל קול מחאה על השיוי הקיצוני שעובר היהדות החרדית בשנים האחרונות בעקבות גזירת הגיוס. לא יעזור להם ולא ישתקו על העוול הזה. הקב”ה יעזור ויגן עלינו ׀לֹא־יִטֹּ֣שׁ ד’ עַמּ֑וֹ וְ֝נַחֲלָת֗וֹ לֹ֣א יַעֲזֹֽב. השם הושיעה המלך יעננו המלך יעננו ביום קראינו … יש סטרא אחרא, חוב גמור לעוקרו מן השורש ולבטל חידוש גזירת גיוס השמד ע”י ח”כ החרדים המסלפים תורתינו הקדושה ר”ל. הם המשכילים החדשים של דורינו שרוצים לעקור את התורה, ורגליהם לא עמדו על הר סיני!!!! יש קהילות חשובות שמצטרפים להפגנה וזה מספיק להכניע את הסטרא אחרא. ברוך השם שהפלג כבר ניצח ע”י שמקדשים שם שמים ברבים.

  ד’ הוא מלכנו ולו אנו עבדים, התורה הקדושה היא חיינו ולה אנו משועבדים. ובשלטון הכופרים אין אנו מאמינים – אין אנו מאמינים, ובחוקי החכי”ם {חרדים לשעבר} אין אנו חיים!!! רק בדרך התורה… באש ובמים… בלי לחשוב פעמים.

  בימים אלו בצדקה מתקיפים – חרדים לשעבר, ולא מספיקים בזה, אלא גם ילדים קטנים תינוקות של בית רבן שהחלב עוד לא יבש על שפתם, מדברים דברי מחאה בגאוה ובקול שובר ארזים. דיבורים נוראיים, דברי אמת, למען כבוד ית’ שמו. זה הוא הכוח של עולם התורה.

 2. To comment #2 (Anonymous) could u please translate your comment into English so all of us could understand your point, thank u

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here