תורה תורה חגרי שק • עולם התורה באבל • Rav Shmuel Faivelson zt”l

6
>>Follow Matzav On Whatsapp!<<

It is with great sadness that Matzav.com reports the passing of Rav Shmuel Faivelson zt”l, rosh yeshiva of Bais Medrash L’Torah of Monsey, NY. He was 87 years old.

Rav Faivelson had been unwell for approximately 12 years and was niftar today, Erev Shavuos.

Rav Faivelson was born in 1930 in Chicago to his parents, R’ Refoel Eliezer and China (חינה) Faivelson. As a bochur, he traveled to Baltimore, MD, to learn at Yeshiva Ner Yisroel under the rosh yeshiva, Rav Yaakov Yitzchok Ruderman zt”l.

He subsequently joined Bais Medrash Govoah in Lakewood, NJ, where he became one of the most prominent talmidim of Rav Aharon Kotler zt”l and established a name as an unparalleled giant in Torah and hashkafah.

Rav Faivelson represented the purity of the Torah of his great rabbeim, conveying undiluted daas Torah to his many followers.

His hasmadah was well-known, and his yedios and clarity of thought in all areas of Torah made him unique among his peers.

His unwavering adherence to the highest levels of avodas Hashem placed Rav Faivelson among the Torah leaders of his time, as he was regarded as a genuine Torah giant and a rosh yeshiva who was looked up to by bnei Torah across the continent.

Rav Faivelson was a son-in-law of the noted baal habayis, R’ Tzvi Shalom (Harry) Schiff zt”l, who merited to raise a family of leading gedolei Torah and marbitzei Torah. Rebbetzin Feivelson’s brother is Rav Yankel Shiff, son-in-law of the Brisker Rov, Rav Yitzchok Zev Soloveitchik zt”l, and her other brother was lhbcl”c Rav Sheya Schiff zt”l, rosh yeshiva of Mesivta Bais Shraga in Monsey, NY; her sister married Rav Meir Hershkowitz, rosh yeshiva of Yeshiva Bais Binyomin of Stamford, Connecticut.

Rav Faivelson first led a yeshiva in St. Louis, Missouri, and then served for many years as a senior maggid shiur at Mesivta Bais Shraga in Monsey. He later opened his yeshiva, Bais Medrash L’Torah, in Monsey, NY, imbuing generations of talmidim with ahavas haTorah and Torah ideals, producing outstanding talmidei chachomim and marbitzei Torah.

Rav Faivelson is survived by a family of bnei and bnos Torah. His sons are Rav Avrohom Moshe Faivelson, rosh yeshiva of Bais Medrash L’Torah of Monsey, NY, and Rav Boruch Levi Faivelson, rosh yeshiva of Yeshiva Derech Hachaim of Yerushalayim. His daughters are Rebbetzin Chaya Fischer, wife of Rav Yehuda Fischer, R”M at Yeshiva of Telshe Alumni of Riverdale; Rebbetzin Yehudis Levin, wife of Rav Shmuel Levin, R”M at Telshe Yeshiva in Chicago; Rebbetzin Leah Rosenzweig, wife of Rav Yosef Rosenzweig; Rebbetzin Tova Blumenthal, wife of Rav Yaakov Blumenthal; and Rebbetzin Sara Gitty Kammer, wife of Rav Avrohom Kammer, rov of the Khal Nachlas Yaakov of Central Court in Lakewood.

The levaya will tentatively be held on Friday, Erev Shabbos Parshas Naso, at 11;30 a.m., at Bais Medrash L’Torah of Monsey. The aron will be flown to Eretz Yisroel for kevurah there.

Yehi zichro boruch.

{Matzav.com}


6 COMMENTS

 1. Two important facts of history were omitted 1) prior to learning in Ner Yisroel Rav Feivelson was a talmid in Beis medrash Ltorah the “Chicago Yeshiva” then on Douglas Boulevard on the West side 2)For many years prior to starting his own Yeshiva Rav Feivelson was the Rosh Beis Medrash of Mesifta Beis Shraga in Monsey NY. Yhi Zichro Boruch

  • Yes, that means he was the Rosh Yeshiva of Mesifta Beis Shraga in Monsey together with his brother-in-law, Rav Sheya Schiff, zt”l.

 2. Yhi Zichro Boruch He was a rean Goan and noted Talmid Chocham that knew the entire Shas byhart

  ת.נ.צ.ב.ה.

 3. A QUOTE FROM REB AHRON KOTLER Z”L

  “The truth must be heard, Even if the public doesn’t like the sound of it.

 4. העימות על גזירת הגיוס לצה”ל: תיעוד חדש שפורסם בחדשות 2 מציג אשר קליין מנהל ועד הישיבה תוקף באלימות קנאי מחוגי ‘העדה החרדית’ – המפגין נגד הגיוס לצה”ל מול משרדי בניין ‘ועד הישיבות’ בירושלים • התיז עליו חומצה ואחר כך הכה אותו עם מקל השלט שנשא • ועד הישיבות משקרים: ועונים שמדובר באדם מעורער בנפשו ולכן חייבים להרגו ח”ו.

  תיעוד שפרסם יאיר שרקע, כתב הדתות של חדשות 2, מציג כיצד אדם חרדי מכה את אחד ממפגיני הקנאים סמוך לבניין ‘ועד הישיבות’.

  מול ‘ועד הישיבות’, הגוף האחראי לדחיית השירות בצה”ל לכל בני הישיבות, מתקיימות הפגנות של קנאי העדה החרדית, הטוענים הוועד פשרני מדי ומוותר לצבא. אבל אחד מהם מקפיד להגיע להפגין מדי יום ביומו מול משרדי הוועד.

  בתגובה לאותו מפגין שהגיע למקום, יצא אליו מהבניין מר. קליין העמלקי אחד העובדים שם להשמיד להרוג ולאבד עם ישראל, והתיז לעברו חומצה. לאחר מכן הכה אותו מכת רצר דהיינו רציחה ממש, עם מקל השלט שנשא המפגין.

  מוועד [ש מ ד] הישיבות נמסר בתגובה בשקר גלוי לחדשות 2, כי צר להם על השתלשלות האירועים, אך לדבריהם המשקרים ואמרים שמדובר באדם המעורער בנפשו שמתפרץ באלימות פיזית ומילולית כלפי אנשים שמגיעים למשרדיהם. לטענתם, לא פנו למשטרה עד כה בשל מצבו והתיעוד לא משקף את המצב מפני שגם הם חווים את זעמו. ולכן אשר קליין רצה להרגו ממש.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here