YEHI ZICHROM BORUCH: IN PHOTOS: The 45 Victims z”l of the Meron Lag Ba’omer Tragedy

1
>>Follow Matzav On Whatsapp!<<

– Reb Yisroel Alnakvah z”l, 24, of Beit Shemesh

– Habochur Avrohom Doniel Ambon z”l, 21, of Argentina, a talmid at Yeshiva Heichal Yitzchok of Yerushalayim.

– Habochur Moshe Ben Shalom z”l of Bnei Brak, talmid of Yeshivas Ponovezh

– Reb Yonoson Chevroni z”l of Givat Shmuel

– Habochur Yedidyah Moshe Chiyus z”l {Matzav.com}

Habochur Eliyahu Cohen z”l, 16, of Beitar Ilit, talmid at Yeshivas Heichal Avrohom in Beitar

– Reb Simcha Bunim Diskind z”l, 23, of Beit Shemesh

Moshe Mordechai Elchad-Sharf z”l, 12, of Yerushalayim

– Habochur Yosef Dovid Elchad-Sharf z”l, 18, of Yerushalayim

Habochur Moshe Nosson Nota Englard z”l, 14, of Yerushalayim

Yehoshua Englard z”l, 9, of Yerushalayim

– Habochur Yedidyah Fogel z”l, talmid at Yeshiva Hatziyoni Hadatit of Ramat Gan

– Reb Elazar Gefner z”l

– Reb Shragi Gestetner z”l, father of 6, of Monsey, NY

– Reb Eliezer Mordechai Goldberg z”l, 37, rebbi at Talmud Torah Aderes Eliyahu of Beitar Ilit

– Reb Yosef Greenbaum z”l of Kiryas Vizhnitz, Haifa

– Reb Eliezer Tzvi Joseph z”l of Kiryas Yoel, NY

– Reb Shmuel Tzvi Kalgsberd z”l, 43, rosh kollel of Kollel Rachmastrivka and R”M at Yeshiva Meor Einayim.

– Habochur Nachman Kirshenbaum z”l of Beit Shemesh. {Matzav.com}

– Habochur Yossi Kohn z”l, 21, of Cleveland, Ohio, talmid of Yeshivas Mir Yerushalayim {Matzav.com}

– Habochur Menachem Knoblowitz z”l, 22, of Boro Park, chosson engaged to be married, talmid of Yeshivas Mir Yerushalayim

– Habochur Elazar Yitzchok Koltai z”l, 13, of Yerushalayim, formally of Passaic, NJ

– Reb Dovid Krauss z”l, 33, of Beit Shemesh

– Habochur Moshe Levi z”l, 14, of Kiryat Herzog, a talmid of Talmud Torah Imrei Dovid

– Habochur Yosef Yehudah Levi z”l, 17, of Rachasim

– Habochur Yosef Mastorov z”l, 26, of Yeshiva Rinah Shel Torah of Carmiel

– Reb Shimon Matlon z”l, rebbi in Talmud Torah Chanichei Hayeshivos

– Habochur Nachman Doniel Morris z”l, 20, of Teaneck, NJ, talmid at Yeshivas Shalavim

– Habochur Yishai Me’ulam z”l, 17, of Rechasim. {Matzav.com}

– Habochur Chaim Rock z”l, of Beit Shemesh, a talmid at Yeshivas Mir-Brachfeld

– Reb Yehudah Leib Rubin z”l, 27, of Ramat Beit Shemesh

– Reb Chaim Ozer Seler z”l, 24, of Neveh Yaakov, Yerushalayim

-Habochur Elkanah Shilo z”l, 28, of Neve Yaakov, Yerushalayim

-Habochur Dov Steinmetz z”l, of Montreal, talmid at Yeshivas Mir Yerushalayim

-Habochur Yaakov Elchonon Strakovsky z”l, 20, talmid at Yeshiva Be’er Yisroel

-Habochur Yosef Amram Tauber z”l, of Monsey, NY, talmid of Yeshivas Yad Halevi in Yerushalayim

– Reb Ariel Tzaddik z”l, 57, of Bayit Vegan, Yerushalayim

-Reb Chanoch Solod z”l, 52, of Ashdod

– Reb Menachem Asher Zeckbach z”l, 24, of Kiryat Sefer

Yehi zichron boruch.

Umacha Hashem dimah me’ail kol ponim.

Tehei nishmosom tzerurah betzror hachaim.

1. הזמר החסידי הצעיר ר’ שרגא גשטטנר ז”ל בן רבי חיים גשטטנר מחסידות סקווירא במונטריאול שבקנדה ותומך תורה מפורסם. אמו מרת שושנה שתחי’ בתו של ר’ אבי סיני ז”ל מבני ברק שהיה בעל למכירת מוצרי חשמל בבני ברק. שרגי ז”ל חתן רבי מרדכי דירנפלד ממונסי, הגיע לארץ לל”ג בעומר והגרוע מכל קרה. ל’בחדרי חרדים’ נודע כי מסע הלוויה בשעה 15:00 בצהריים מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם ייטמן.

2. האברך הצעיר הרב ישראל אלנקווה ז”ל בן 24 מהקריה החרדית בבית שמש אב לשני ילדים ובן דודו של הרב יצחק בצרי. הלוויה במוצאי שבת בשעה 23:30 מבית העלמין המקומי, ברחוב דרך החיים בבית שמש.

3. האברך הצעיר הרב מנחם אשר זקבך ז”ל בן 24 משכונת ברכפלד במודיעין עילית בוגר ישיבת תורת זאב סולובייצ’יק ואברך כולל בישיבת ‘עטרת שלמה’ בקרית ספר.

המנוח בן למשפחת זקבך משכונת קרית הרצוג בבני ברק אביו יבלחט”א הרב מאיר זקבך ראש המכינה בישיבת ‘פאר משה’ בפתח תקווה. ונכד למשפחת בינר מבני ברק, חתן של משפחת קנטור מקרית ספר. מסע הלוויה ביום שישי בשעה 15:30 מבית הוריו ברחוב הרב גניחובסקי 29 בשכונת קרית הרצוג בבני ברק לבית החיים סגולה שם ייטמן.

4. הבחור חיים ראק ז”ל מבית שמש תלמיד בשיעור ב’ בישיבת מיר ברכפלד במודיעין עילית. בני הישיבה בהלם מהאסון הכבד. הלוויה הערב מוצאי שבת בשעה 22:30 בבית העלמין ‘ארץ החיים’ בבית שמש שם ייטמן.

5. האברך הרה”ח ר’ דוד קרויס ז”ל בן 33 מחסידות תולדות אהרן בשכונת חפציבה בבית שמש בן יבלחט”א הר”ר שמואל קרויס. הותיר אחריו תשעה ילדים ל”ע. מסע הלוויה בשעה 18:15 משמגר. החסידים ילכו ברגל עם המיטה עד לקבורה בהר הזיתים. הרבי מתולדות אהרן הורה למשפחה שיעשו מסירות נפש בשביל שייטמן סמוך לשבת.

6. הבחור מנחם יוסף עמרם טאובר ז”ל מארה”ב בנו של רבי צבי הלוי טאובר ראש כולל במונסי, חתן הגה”צ רבי יוסף עמרם וייסמנדל זצ”ל, נין האדמו”ר מהרי”ם דושינסקיא זצ”ל תלמיד ישיבת ‘יד הלוי’ של ישיבת בריסק שהגיע עכשיו בשבוע האחרון מארה”ב לזמן קיץ ללמוד בישיבה בירושלים. מסע הלוויה בשעה 24:30 במוצאי שבת מבית המדרש הגדול דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא. ייטמן בבית העלמין ליד בית החולים שערי צדק הישן ברחוב יפו בירושלים, על יד סבו הגדול המהרי”ץ והמהרי”ם דושינסקיא זצ”ל.

7. הבחור אליהו שמואל כהן ז”ל בן 16 מחסידי ברסלב ביתר עילית תלמיד שיעור ג’ בישיבת היכל אברהם לעלוב בעיר. בעבר התגורר במודיעין עילית וכיום בביתר. הוא נכדו של הרה”ח רבי משה כהן משכונת רמות וחסיד דושינסקיא.

8. המחנך הדגול והיקר רבי שמעון מטלון זצ”ל מחשובי חסידי ברסלב בן 37 מלמד בתלמוד תורה ‘חניכי הישיבות’ נתיבות שלום. בתלמוד תורה מספרים על ר’ שמעון ז”ל שהיה מבני עלייה, רודף צדקה וחסד, עבד ה’ אמיתי, אשר כל חייו מסירות נפש, קדושה ודבקות בה’ יתברך, בעל מאור פנים ואהבת ישראל, שמחה ואמונה היו מנת חלקו, ומהם הרעיף והקרין על כל סובביו.

“זכינו ולימד במוסדותינו שנים רבות וחינך באהבה ובשמחה מאות תלמידים לתורה ומצוות, מידות טובות ויראת שמיים”. בביתר ההיה מתפלל בקהילת חב”ד בשכונת הדקל.

9. האברך הצעיר ר’ שמחה בונים דיסקינד ז”ל בן 23 מחשובי האברכים של חסידות גור ברמה ג’ בבית שמש, הוא בנו של הרב יעקב פסח דיסקינד מחסידי גור בחיפה וחתנו של הרב צבי בינקה מחסידי גור בירושלים ושדכן מפורסם. מסע הלוויה בשעה 18:00 בערב שבת בבית העלמין כפר סמיר בחיפה שם ייטמן.

10. האברך הצעיר ר’ אליעזר צבי יוזעף ז”ל בן 26 מחסידי סאטמר בארה”ב, בנו של הרב יום טוב הלוי יוזעף שהתגורר בעבר בירושלים. הותיר אחריו ארבעה ילדים יתומים. אחיו מבני ברק זיהו אותו באבו כביר. ביום שישי נלקחה לקירור במעייני הישועה. ובמוצאי שבת הלוויתו תצא בשעה 12:00 מבית החולים מעייני הישועה והוא ייטמן ביישוב מירון.

11. הרב החסיד רבי חנוך סלוד ז”ל מחסידי גור בעיר אשדוד בן 52. הודעה נמסרה למשפחה. הלוויה באשדוד עוד לפני שבת. הוא נודע כאברך ירא שמים שהיה שדכן מפורסם וחסיד נלהב לבית גור. המנוח הוא גיסו של ח”כ ישראל אייכלר מסיעת יהדות התורה.

12. הבחור פנחס מנחם קנובלוביץ ז”ל מארה”ב בן 23, תלמיד ישיבת מיר בירושלים התארס לפני חודש, הוא הבן של הרב דוד קנובלוביץ מניו יורק. במקור מקוממיות. מנחם ז”ל התארס עם בתו של הרב שלמה חיים רוזמרין מניו יורק. הלוויתו הערב (מוצאי שבת) בשעה 22:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים דרך בית המדרש גור להר המנוחות שם ייטמן.

13. הרב החסיד ר’ אלעזר מרדכי גולדברג ז”ל בן 37 מרחוב החוזה מלובלין בביתר עילית מחסידי שידלובצא ומלמד בת”ת ‘אדרת אליהו’ בביתר. נולד בירושלים לאביו הרה”ח ר’ שמואל גולדברג מחסידי שידלובצא ואמו מרת מרים שתחי’. בבחרותו למד בישיבת נזר התורה בירושלים. הותיר אחריו ארבעה יתומים.

14. הבחור משה בן שלום ז”ל בן 20 תלמיד ישיבת פוניבז’ בבני ברק. מתגורר ברחוב הרב הירש 4 בבני ברק, הוא נכדו של הגאון רבי ישראל ברוך בן שלום זצ”ל ראש ישיבת פוניבז’ לצעירים.

15. האברך הרב יונתן חברוני ז”ל בן 27  אברך מבית המדרש גבעת שמואל, אב לשלושה ילדים מכריו מספרים על אברך יקר וצדיק.

16. הבחור ידידיה אשר פוגל ז”ל בן 22 וחצי תלמיד ישיבת ההסדר רמת גן, תושב קריית משה בירושלים.

בישיבה ברמת גן הודיעו לתלמידים על פטירתו “אחרי שעות שכולנו כאיש אחד בלב אחד עמדנו דרוכים לדרוש את שלום חברנו אנו נאלצים להודיע בכאב עמוק על פטירתו של אהובנו ידידה פוגל ז”ל. מזמינים את כולנו לשבות יחד בשבת קודש בדיבוק חברים עם ראש הישיבה הרב יהושע שפירא והצוות. כמובן שמי שנכון לו חיק המשפחה התומכת אז זה בהחלט אפשרי. בכאב עמוק ואהבה רבה בית הישיבה”.

17. האברך החשוב הרב יהודה לייב רובין ז”ל בן 27 תושב בית שמש, בנו הצעיר של הסופר המיתולוגי הרב יום טוב רובין העורך האחראי של עיתון ‘המבשר’. למד בבחרותו בישיבת ‘קול תורה’ בירושלים. חתן הרב הגאון רבי יצחק מאיר הגר רב בית הכנסת חניכי הישיבות רמת בית שמש ב’ הוא הותיר אחריו שלושה ילדים. היה בודק חבורות של בחורי ישיבה ונודע כתלמיד חכם עצום. מסע הלוויה לפני שבת בשעה 17:00 משמגר בירושלים להר הזיתים.

18. האברך הצעיר ר’ חיים עוזר סלר ז”ל בן 24  משכונת נווה יעקב בירושלים בן הרב הגאון רבי שלום סלר מרחוב הרב סורוצקין בבני ברק, בוגר ישיבת פוניבז’ חתן הרב הגאון רבי יצחק לופליאנסקי ראש ישיבת ‘נחלת יאיר’ במיצד שלפני שבועיים נולדה לו בתו היחידה. מסע הלוויה במוצאי שבת בשעה 23:00 מבית הוריו ברחוב הרב סורוצקין 7 לבית החיים ויז’ניץ בבני ברק שם ייטמן.

19. האברך הרה”ג רבי שמואל צבי קלגסבלד זצ”ל בן 43 תושב העיר ביתר ראש כולל רחמסטריווקא ומגיד שיעור בישיבת ‘מאור עיניים’ רחמסטריווקא בביתר, השאיר שמונה יתומים. מסע הלוויה בערב שבת בשעה 17:00 משמגר להר המנוחות שם ייטמן.

20. הבחור החשוב משה נתן נטע אנגלרד ז”ל בן 14.

21. ואחיו הילד יהושע אנגלרד ז”ל בן 12 שניהם ילדים צדיקים וקדושים, הבחור לומד בישיבת ‘מאור עיניים’ רחמסטריווקא בירושלים, והילד בת”ת באבוב.

האבא הרה”ג רבי יצחק מנדל אנגלרד בנו של אב”ד דאברא הגאון הצדיק רבי חיים מאיר אנגלרד זצ”ל, וחתנו של הפוסק הנודע הדיין הגה”צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל זצ”ל, הילדים הינם צאצאים של בעל ה’עטרת משה’ ממאקווא זצ”ל. האבא משמש כראש כולל באבוב בירושלים. ל’בחדרי חרדים’ נודע כי המשפחה היה אמורים לשהות בשבת זו בדירה בצפת, במשך כל הלילה, האבא חיפש את ילדיו עד שגילה כי נפטרו למגינת לב והם זוהו במכון באבו כביר. מסע הלוויה יתקיים בשעה 18:40 משמגר להר המנוחות שם ייטמנו.

22. הבחור משה לוי ז”ל בן 14 מרחוב הרב גניחובסקי בשכונת קרית הרצוג בבני ברק בנו של האברך הרב דוד לוי שיחי’ אמו שתחי’ בתו של הרופא משה שרם ז”ל מבני ברק, הוא למד בתלמוד תורה ‘אמרי דוד’ בשכונה והוא נסע למירון כפרס על כך שהתמיד בלימודיו. הלוויה בשעה 16:00 מבית הוריו לבית החיים ירקון שם ייטמן.

23. הבחור נחמן קירשבוים ז”ל מבית שמש מחסידי ברסלב, בן 16, אביו הרב אליהו קירשבוים שליט”א. מסע הלוויה ביום שישי בשעה 18:00 בהר המנוחות שם נטמן.

24. האחים ממשפחת אלחדד-שארף, משה מרדכי ז”ל בן ה-12 וחצי לומד בת”ת מכנובקא בעלזא בירושלים.

25. ואחיו יוסף דוד ז”ל בן ה-18, תלמיד ישיבת ‘עמלה של תורה’ תושבי ירושלים, האבא שיבלחט”א הרב מאיר נחמן אלחדד-שארף סוכן נסיעות מוכר במגזר. הם ייטמנו במירון במסע הלוויה בשעה 12:00 בלילה במוצאי שבת.

26. הבחור דובי שטיינמץ ז”ל תלמידי ישיבת מיר בירושלים בן 21, זוהה על ידי קרוב משפחתו. הבחור תושב מונטריאול בקנדה, הודעה נמסרה להוריו. הלוויה ביום ראשון בישראל. המנוח קרוב משפחתו של הנגיד לייזר שיינר ממונסי. הלוויה מחר (ראשון) בערב בירושלים. ההורים טסו ביום שישי ממונטריאול לניו יורק שם שהו במהלך השבת, ובמוצאי שבת יטוסו בטיסת דלתא ב23:45 לישראל.

27. הבחור יוסף מסטורוב ז”ל תושב רמלה ותלמיד שיעור א’ מישיבת ‘רינה של תורה’ בכרמיאל נהרג במירון. בחורי הישיבה התבשרו כעת על פטירתו מהמשגיח שפרץ בבכי יחד עם הבחורים. הלוויה במוצאי שבת בשעה 22:00 מבית העלמין החדש ברמלה שם ייטמן.

28. הבחור יעקב אלחנן סטרקובסקי ז”ל תושב העיר אלעד, בן 20, שלמד בישיבת ‘באר ישראל’. צוות אנשי המקצוע בעיריית אלעד מלווה את המשפחה בזמנה הקשה כדי להסדיר את הנדרש לקבורה. הלוויה  במוצ”ש בשעה 21:30 מישיבת באר ישראל רחוב הלל 5 באלעד לבית העלמין ירקונים שם ייטמן.

29. הבחורים יוסף יהודה לוי ז”ל בן 17 וחצי מרכסים בן זקונים להוריו.

30. והבחור ישי מועלם בן 17 וחצי נהרגו במירון וזוהו. שניהם לומדים בצוותא באותה ישיבה ישיבת אוהלי שמואל ברכסים. ראש הישיבה ותלמידיו מתקשים לעכל את הבשורה המרה. הם יובאו לקבורה במוצ”ש מישיבת “אוהלי שמואל” רחוב סביון 46 רכסים בשעה 23:00 לבית החיים ‘תל רגב’ שם ייטמנו.

31. הבחור אברהם דניאל אמבון ז”ל מארגנטינה בן 21 תלמיד ישיבת ‘היכל יצחק’ – לנדא בשכונת קריית יובל בירושלים. זוהה ע”י קרובי משפחה במכון לרפואה משפטית אבו כביר. במוצאי שבת ההורים יטוסו דרך מיאמי ארצות הברית ויגיעו לישראל ביום ראשון בערב ואז יתקיים מסע ההלוויה.

32. הילד אליעזר יצחק קולטי ז”ל בן 13 מירושלים נהרג באסון מירון.

33. הרב אריאל צדיק ז”ל בן 56 מחסידי חב”ד ותושב בית וגן בירושלים נהרג אף הוא באסון מירון, הלוויתו במוצאי שבת בשעה 22:30 מבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות, להר הזיתים שם ייטמן.

34. האברך הר”ר יוסף גרינבוים ז”ל מחשובי אברכי ויז’ניץ בחיפה. בן 22. הוא בנו של הרה”ג רבי ברוך צבי שיבדלחט”א מאלעד וחתן הרה”ג שמואל וייס מאשדוד נכד הגר”א וייס רב חסידי ויז’ניץ בלונדון. הותיר ילד בן שנה. הלוויתו במוצאי שבת בשעה 23:00 מביהמ”ד הגדול בקרית ויז’ניץ בבני ברק. ובשעה 24:00 מביהמ”ד ‘צמח צדיק’ ויזניץ רח’ יהונתן בן עוזיאל באלעד לבית החיים באשדוד שם ייטמן.

35. הבחור החשוב אלקנה שילה ז”ל בן 28 תושב שכונת נווה יעקב בירושלים שלמד בישיבת ‘תפארת הלוי’ וכן בישיבת ‘קיבוץ חנניה’ נטמן ביום שישי בהר המנוחות לאחר שנהרג באסון במירון.

36. הרב החסיד ר’ אלעזר גפנר ז”ל מחשובי חסידי דז’יקוב ויז’ניץ תושבי שכונת הר נוף בירושלים. בן 52. בן הרה”ח רבי אברהם גפנר ז”ל.  ר’ לוזר גפנר שהיה ראש קבוצה חרדית שהלכה לשמח את הגלמודים המסכנים חולי הנפש בבית החולים כפר שאול. וכך שבוע אחרי שבוע הוא ושותפו הרב יחיאל הגר ארגנו נגנים זמרים, ממתקים ביחד עם איש האקורדיון ר’ דרור מירסקי.

היה מקורב בלב ובנפש לאדמו”ר מסאסוב שליט”א. הרבי היה אוהב אותו מאו והיה משתתף כל שבוע בשיעור של הרבי בירושלים בימי רביעי, “היה אדם עם חיוך תמידי על הפנים. תמיד ידע לתת גוט ווארט לכל מי שפגשו”, מספרים מכריו ל’בחדרי חרדים’. מסע הלוויה במוצאי שבת בשעה 23:30 מבית הלוויות שמגר ובשעה 24:00 מביתו ברחוב קצנלבוגן בהר נוף להר המנוחות שם ייטמן.

37. הבחור ידידיה משה חיות ז”ל, בן 13 וחצי תושב שכונת קרית הרצוג בבני ברק, אביו יבלחט”א הרב אביגדור חיות מלמד בתלמוד תורה ‘אמרי דוד’ בקרית הרצוג, ידידיה משה ז”ל היה תלמיד מצטיין סיים בבר מצווה שלו מסכתות רבות בש”ס. הלוויתו במוצאי שבת לאחר שבערב שבת גילו כי מדובר בגופה אחרת. הלוויה ב 23:15 מבית הכנסת המרכזי ברחוב הרב אברמסקי 26 בשכונת קרית הרצוג בבני ברק לבית החיים סגולה שם ייטמן.

38. הבחור דניאל (דוני) מוריס ז”ל, בן 19 מניו גרז’י תלמיד שיעור א’ במסלול בני חו”ל בקרית חינוך שעלבים. בישיבה מספרים כי דניאל היה תלמיד מקסים, שקדן ואהוב על חבריו, היה בעל חוש הומור ושמחת חיים מתפרצת. דניאל היה בעל מידות ונעים הליכות, שאהב מאוד ללמוד תורה.  הוא הגיע לישראל מניו ג’רזי בכדי ללמוד תורה בארץ ישראל.

39. הבחור שלמה זלמן ליבוביץ ז”ל, בן 19 תלמיד ישיבת ‘כנסת יחזקאל’ באלעד, מתגורר בצפת ונכד של הגאון רבי עוזר דרורי זצ”ל בעל ‘מראה עוזר’ מבני ברק שנפטר בשנה האחרונה. מסע הלוויה הערב (מוצאי שבת קודש) בשעה 12:30 בבית החיים בצפת שם ייטמן.

40. הרב משה צרפתי ז”ל בן 65 תלמידו הוותיק של הגאון רב שלום ארוש ראש מוסדות ‘חוט של חסד’. רעייתו מנהלת ההפצה של דברי תורתו של הרב ארוש. הותיר ארבעה ילדים ו- 25 נכדים. הלוויה הערב מוצאי שבת קודש, בשעה 22:15 בבית העלמין סנהדריה בירושלים.

41. הבחור אריאל אחדות ז”ל בן 21. תלמיד ישיבת ‘יסודות התורה’ בתל אביב, ובישיבה קטנה למד בישיבת ‘תפארת הלוי’ בירושלים. בישיבה מסרבים לעכל את הבשורה הקשה והמרה ואומרים ל’בחדרי חרדים’ “הוא היה הבחור הכי טוב בקיבוץ א’ בישיבה”. מסע הלוויה במוצאי שבת קודש בשעה 12:30 בהר המנוחות בירושלים שם ייטמן.

42. האברך הרב מרדכי פאקעטע ז”ל בן 24 חסיד סאטמר נולד בירושלים, למד בישיבה גדולה סאטמר בקווינס, השאיר שני ילדים. הוא קבע את תפילתו בבית המדרש סאטמר ברחוב יואל בירושלים. הלוויה הערב מוצאי שבת בשעה 2:30 בלילה מביהמ”ד סאטמר בשכונת עזרת תורה בירושלים להר הזיתים שם ייטמן.

43. הבחור חן דורון ז”ל בן 41 משכונת תל גיבורים בחולון מקהילתו של הגר”ח רבי בחולון הוא למד לימודי הוראה בישיבה. הלוויתו התקיימה במוצאי שבת בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון שם נטמן.

44. האברך ר’ משה ברגמן ז”ל מירושלים שהוגדר במשך שעות ארוכות כנעדר, בן 24 יליד מנצ’סטר שבאנגליה ובוגר ישיבת מיר בירושלים. מסע הלוויה בשעה 24:30 משמגר בירושלים.

45. הבחור יוסף קאהן ז”ל תושב קליוולנד באוהיו. הגיע לישראל בתקופה האחרונה ללמוד בישיבת מיר. לפני מספר שנים הוא התייתם מאב. ההלוויה תתקיים מחר (ראשון) בשעות הצהריים בבני ברק.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’ 

{Matzav.com Israel}

1 COMMENT

  1. וידום אהרן, Aharon was silent after the death of his 2 sons.
    מה נאמר ומה נדבר, there are no words to say after such a tragedy on the holy day of Lag B’Omer at the holy tzion of Rabi Shimon Bar Yochai zy”o.

    After the disaster, the police send everyone home. They provided free transportation to Tel Aviv and from there to Yerushalayim and elsewhere when generally there are no buses or trains operating in middle of the night.
    Upon arrival with the buses in Karmiel where they would take the train to Tel Aviv, there were secular Jews approaching them with cold water. The same occurred when they arrived in Tel Aviv. Jews all over Israel were pained.
    מי כעמך ישראל

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here