Photos: Hachnosas Sefer Torah at Yeshivas Mir Yerushalayim (JDN)

1

1 COMMENT

 1. היתד המבשר וכו’ ממש משקרים בלי שום בושה, כדי לעשות שטיפת מוח על הציבור החרידי, אבל כולם כבר יודעים כהיום שיש גזירת גיוס בפועל על בני ישיבות בא”י. כל האזרחים החיים בארץ ישראל רואים ויודעים את האמת וכולם רואים בחוש שיש חידוש גזירת גיוס בפועל בלי שום פיקפוק. וכבר ידוע מזמן שוועד הישיבה עוזרים לצהל לגייס בני ישיבה בגלל שהם קיבלו בערך מליון ש”ח השנה כדי לעזור לגייס בני ישיבה וזה הכל כאילוי בשם כל הגדולי מועצת -השמד שלוחי ה-ס”ם….

  איך יתכן כאשר ידוע לכל כי בעקבות פעילות עסקני הצבור בהכוונת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א עוד לא הוסדר אופן ההתייצבות בלשכות לצורך קבלת הדיחוי באופן טוב יותר בהרבה, מאשר היה בעבר, הן מבחינת גדרי הצניעות שיש שם מזכירות פרוצות ממש וכו’, ויש שם כופרים גמורים, והן מבחינות אחרים… איך? זה רק בגלל שהעסקנים מעונינים לגייס הרבה יותר בני ישיבות ר”ל כי הם שלוחי השטן. על ראש הגנב בוער הכובע!!!

  ומה אכפת להם שעושים עצרת נגד גיוס הצבא ובעד חיזוק עולם התורה??? התשובה היא שהם שולחים אלפי בחורים לשמד, ושינו את מסורת הדורות ולא רוצים שקלונם יושמע ברבים, אבל גדולי התורה של אמריקה לא מפחדים לזעוק את האמת ושלחו להם את המכתב!!! עכשיו תחילת של מהפך למרות עשרות מליוני השקלים המושקעים בקמפיין האגרסיבי להשתיק כל קול מחאה על השיוי הקיצוני שעובר היהדות החרדית בשנים האחרונות בעקבות גזירת הגיוס.

  איך יתכן שכל מי שמתגורר בארץ הקודש יודע האמת כי כל בן ישיבה מכל אזור בארץ ומכל חוג או עדה שמגיש בקשה להסדרת מעמד בן הישיבה ל”ועד הישיבות” (היינו וועד השמד) ואע”פ שמקבל חתימת ראש ישיבתו ואת האישור הנדרש להסדר הדיחוי “תורתו אומנותו” לפעמים גם לא מקבל המסמכים הנצרכים לדיחוי?????? הכל בגלל שיש גזירת גיוס בפועל. וועד הישיבות בשם הרבנים ובהסכמת הרבנים שלהם מגייסים אותם בכפיה!!!!!!! הכלל בשביל כסף ועוד כסף.

  והביעו גדולי הראשי הישיבות והעסקנים החשובים בחו”ל המוסרים נפשם נגד הגזירה הנוראה של גיוס בנים ובנות צער רב על ביזוי כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים ועל הפגיעה בכבוד הציבור החרדי, כאשר ישנם רבים מבני חוץ לארץ המקבלים את העובדות האלו בשוק shock בגלל שהם גם יודעים האמת על ענין גיוס הזה, ובפרט שהנציגים החרדים בכנסת המינים חידשו גזירת הגיוס, וכך נוצר מצב שהללו של שמד, וחוזרים על שמועות ועובדות המחרידות, שומו שמים!!! וידוע כי בהשמעת אלו כעובדות הם שמים עצמם ללחות מלחמת השם בעמלק מדור דור, לתמהון ופלא בעיני כל יושבי ארץ ישראל המכירים את המציאות מקרוב ולא מאשרים להם למחות נגד החרדקי”ם ונגד חידוש גזירת הגיוס.

  איך יתכן שבתקשורת החרדית האמריקנית מתפרסמות מודעות במסגרת קמפיין מסודר על כ-24 לומדי תורה שנעצרו כביכול בעוון לימוד תורה ולאחר מכן הדברים מצוטטים אף בפי תלמידי חכמים, ועסקנים האמיתים, כאשר כאן בארץ הקודש כל אחד יודע שאסור לפרסם דברים האמיתים האלו, מה שהיה מביא לכבוד התורה שיראו שיש אלו הלוחמים לבטל גזירת גיוס השמד והזימה, מלחמה לד’ לקדש שם שמים.

  ועדיין נשאלת השאלה מדוע לא טורחים אנשי “האמת” מארץ ישראל (אלו השקרנים האכזרים המשכילים וכו’) לנוסע לחו”ל לספר שם את כל האמת, ולפרוך אחת לאחת את המצאותיהם של מוציאי הדיבה בארץ ישראל? התירוץ לכל הנ”ל: בגלל שהם [הם לא יהודים לא עמדו רגלי אבותם על הר סיני] מנסעים לגייס אלפי בחורי ישיבה ואבריכי כולל כדי לקבל כסף ממדינת השמד אז הם מסלפים המציעות של “חידוש גזירת גיוס השמד והניאוף”. זה פשוט מזעזע. אוי לנו מיום הדין.

  .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here