Zemanim/Hadlokas Neiros, Erev Shabbos Parshas Bamidbar 5778

1

1 COMMENT

 1. Silver Spring, MD:
  Plag Friday: 6:46
  Hdlakah Fiday: 7:58
  SZKSh Shabbos, GRA: 9:28
  SZKSh MGA: 8:52
  Shekiya Shabbos: 8:17
  Netz Sunday: 5:51

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here